رندان مست

موسیقی ایران و جهان

داونلود:   رپید شیر 

يره گه كار مو و تو دره بالا مي گيره
ذره ذره دره عشقت تو دلم جا مي گيره

روز اول به خودم گفتم ايم مثل بقي
حالا كم كم مي بينم كار دره بالا مي گيره

چن شبه واز مث بيس سال پيش ازاي مرغ دلم
تو زمستون بهنه ي سبزه و صحرا مي گيره

چن شبه واز مي دوزم چشمامه تا صبحه به چخت
با بيك سم بيخودي مات ممنه، را مي گيره

تا سحر جل مي زنم خواب به سراغم نمياد
هي دلم مثل بچه بهنه بي جا مي گيره

موگومش هرچي كه مرگت چيه كوفتي! نمگه
عوضش نق مزنه ذكر خدايا مي گيره

پيري و معركه گيري كه مگن كار مويه
دفتر عمر داره صفحه پينجا مي گيره

اون كه عاشق شده پنهون مكنه مثل اويه
كه سوار شتر و پوشتشه دولا مي گيره


 

نوشته شده در تاريخ شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ توسط نیما قهرمانی دهبکری
  • سیب خیال
  • رفتن